De Wallen vormen het oudste en cultureel meest diverse gebied van Amsterdam. Het trekt ook de meeste toeristen aan, zowel uit binnenland als uit buitenland.

'Bewonersorganisatie Wallenbuurt' (opgericht eind 2023) bestrijkt het gebied gelegen tussen de Hoogstraten, de Damstraat, het Damrak, de Prins Hendrikkade en de Geldersekade - annex de Kloveniersburgwal, oftewel de Noordelijke Burgwallen - Oude Zijde.

Het doel van 'Wallenbuurt' is vooral het verbeteren van het leefklimaat door het verbinden van bewoners, die wonen in een ruime cirkel rondom de Oude Kerk en door het stimuleren van diverse activiteiten gericht op het versterken van de sociale relaties en het aanjagen van buurtactiviteiten.

De buurtactiviteiten bestaan uit het runnen van een Buurtkamer, het organiseren van kunstzinnige en culturele activiteiten, het verbeteren van het aanzien en de uitstraling van de buurt (via ‘Wallen Schoon’) en het regelmatig organiseren van buurtlunches en - brunches, buurtborrels, buurtdiners en andere evenementen.

Binnen het Wallenbuurt verbinden we zo het nuttige met het aangename en het sociale.

De ontstaansgrond
In de zomer van 2023 werd in de Oude Kerk de campagne It’s OK georganiseerd. Deze campagne had zich ten doel gesteld om in zogeheten "kringen" te spreken over onzekerheden, waarmee we in deze tijd geconfronteerd worden, met de bedoeling om in onderling gesprek deze uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden en zo te zoeken naar uitwegen. Tientallen kringen werden tussen juni en september georganiseerd, waaronder ook 4 Buurtcirkels over het verstevigen van de sociale relaties in het historische centrum tussen ouderen, jongeren, geboren Amsterdammers, maar ook expats, werkenden en studenten.

Uit deze 4 Buurtcirkels kwamen 4 centrale thema’s oftewel wensen naar voren: het opzetten van een buurtkamer, het organiseren van een kunst- & cultuurgroep, het houden van buurtmaaltijden en het schoonhouden en opknappen van de buurt. Deze 4 initiatieven vinden binnen het kader van onze bewonersorganisatie plaats, maar wel op vrij zelfstandige wijze. De buurtkamer zal daarbij als een broeinest fungeren, waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan en die daar verder uitgewerkt kunnen worden.

Het ontwikkelingspad
Het initiatief 'Wallenbuurt' wordt gedragen door vrijwilligers. Zij zijn het dan ook die al werkende weg de agenda nader vorm geven. Elk van de initiatieven wordt geleid door een paar kwartiermakers - of soms door een enkele gangmaker. Het ene initiatief kan iets eerder tot stand komen, terwijl het andere wellicht iets meer voorbereidingstijd vergt. Een belangrijke waarde is samenwerking met andere initiatieven en instellingen.

Zo stemt de Buurtkamer OKP30 af met andere Buurtkamers uit de directe omgeving zoals Huis de Pinto, De Moddermolen en buurthuis De Boomsspijker.
Bij het organiseren van etentjes wordt samengewerkt met Binnenbuurten en met Café40. In geval van kunstactiviteiten wordt actief samenwerking gezocht met kunstenaars en ateliers in de buurt, o.a. via Dakterras Art Productions, Red Light Arts & Culture en kunstRUIM.

En op het vlak van toerisme wordt afgestemd met 'We Live Here' en Wijkcentrum d’Oude Stadt, evenals met het platform geheten ‘Het Is Genoeg’. Voorts wordt actieve samenwerking nagestreefd met de Gebiedsmakelaar, de Wijkagent en met het DB van Amsterdam Centrum, maar ook met culturele instellingen actief in de binnenstad. In de Oude Kerk zien we een natuurlijke partner op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting.